Lạy Đức Bồ tát Quán Thế Âm

“lạy đức bồ tát quán thế âm, chúng con xin học theo hạnh ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ.

ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi…”, mới cảm nhận được sự nhiệm mầu quán thế âm. lời quán nguyện giúp chúng ta quán chiếu sâu sắc hơn về cuộc sống để phát nguyện làm theo công hạnh của bồ tát. và, cứ mỗi lần thấy hoặc nghĩ đến bồ tát quán thế âm, chúng ta cảm nhận được tình thương vô biên của người mẹ, thật gần gũi, thật hiền và tự dặn lòng luôn học theo hanh ngài, lắng nghe cho đời bớt khổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *