Trân trọng kính mời các thầy cô giáo các bạn sv cựu sinh viên khoa Văn hoá Du lịch các Khoa khác trong Trường ĐHVH Hà Nội các nhà quản lý Du lịch quản lý đào tạo nhân lực du lịch các thày cô giáo ở các cơ sở đào tạo nhân lực DL các giám đốc doanh nghiệp DL các nhà báo phóng viên của các cơ quan truyền thông tất cả những ai yêu mến Văn hoá Du lịch đến dự buổi Nhận diện thương hiệu Văn hoá Du lịch Chào đón tân sv năm 2018 trong đó sẽ công bố logo slogan Đi cùng tri thức Thời gian 9g ngày 5 10 2018 tại Nhà Văn hoá trường ĐHVH Hà Nội 418 La Thành Hà Nội

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các bạn sv, cựu sinh viên khoa Văn hoá Du lịch, các Khoa khác trong Trường ĐHVH Hà Nội, các nhà quản lý Du lịch, quản lý đào tạo nhân lực du lịch, các thày cô giáo ở các cơ sở đào tạo nhân lực DL, các giám đốc doanh nghiệp DL, các nhà báo, phóng viên của các cơ quan truyền thông & tất cả những ai yêu mến Văn hoá Du lịch đến dự buổi “Nhận diện thương hiệu Văn hoá Du lịch & Chào đón tân sv năm 2018” trong đó sẽ công bố logo & slogan “Đi cùng tri thức”. Thời gian: 9g ngày 5/10/2018 tại Nhà Văn hoá trường ĐHVH Hà Nội, 418 La Thành, Hà Nội. Trân trọng kính mời! ??????‍♀️?❤️?

2 bình luận về “Trân trọng kính mời các thầy cô giáo các bạn sv cựu sinh viên khoa Văn hoá Du lịch các Khoa khác trong Trường ĐHVH Hà Nội các nhà quản lý Du lịch quản lý đào tạo nhân lực du lịch các thày cô giáo ở các cơ sở đào tạo nhân lực DL các giám đốc doanh nghiệp DL các nhà báo phóng viên của các cơ quan truyền thông tất cả những ai yêu mến Văn hoá Du lịch đến dự buổi Nhận diện thương hiệu Văn hoá Du lịch Chào đón tân sv năm 2018 trong đó sẽ công bố logo slogan Đi cùng tri thức Thời gian 9g ngày 5 10 2018 tại Nhà Văn hoá trường ĐHVH Hà Nội 418 La Thành Hà Nội”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *