Chữ Tâm có ba dấu Tất cả hướng vào trong Sự đời có nhiều ngả Quan trọng là cái lòng Cứ tùy duyên mà sống Duyên nhạt thì duyên đi Duyên đậm thì quấn quít Cưỡng lại mà làm gì Người mà có tâm thiện Khí thiện sẽ tụ về Được quí nhân phù trợ Tâm thức không nặng nề Ngược lại người tâm ác Khí ác sẽ bao quanh Bị yêu ma xúi bẩy Làm những việc chẳng lành Tâm thiện và tâm ác Hiện trên mặt từng người Người tâm ác u ám Người tâm thiện hay cười Người tâm ác muốn nhận Người tâm thiện muốn cho Người tâm thiện thanh thản Người tâm ác buồn lo

Chữ Tâm có ba dấu.
Tất cả hướng vào trong.
Sự đời có nhiều ngả.
Quan trọng là cái lòng.
Cứ tùy duyên mà sống.
Duyên nhạt thì duyên đi.
Duyên đậm thì quấn quít.
Cưỡng lại mà làm gì.
Người mà có tâm thiện,
Khí thiện sẽ tụ về.
Được quí nhân phù trợ,
Tâm thức không nặng nề.
Ngược lại, người tâm ác,
Khí ác sẽ bao quanh.
Bị yêu ma xúi bẩy
Làm những việc chẳng lành.
Tâm thiện và tâm ác
Hiện trên mặt từng người.
Người tâm ác u ám.
Người tâm thiện hay cười.
Người tâm ác muốn nhận.
Người tâm thiện muốn cho.
Người tâm thiện thanh thản.
Người tâm ác buồn lo.

2 bình luận về “Chữ Tâm có ba dấu Tất cả hướng vào trong Sự đời có nhiều ngả Quan trọng là cái lòng Cứ tùy duyên mà sống Duyên nhạt thì duyên đi Duyên đậm thì quấn quít Cưỡng lại mà làm gì Người mà có tâm thiện Khí thiện sẽ tụ về Được quí nhân phù trợ Tâm thức không nặng nề Ngược lại người tâm ác Khí ác sẽ bao quanh Bị yêu ma xúi bẩy Làm những việc chẳng lành Tâm thiện và tâm ác Hiện trên mặt từng người Người tâm ác u ám Người tâm thiện hay cười Người tâm ác muốn nhận Người tâm thiện muốn cho Người tâm thiện thanh thản Người tâm ác buồn lo”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *