Khi con cái bạn trưởng thành thì bạn đã già đi và lúc đó con cái bạn tự mình sẽ phải đối diện với cuộc sống khó khăn áp lực và cả gánh nặng cha mẹ già nữa

Khi con cái bạn trưởng thành thì bạn đã già đi, và lúc đó con cái bạn tự mình sẽ phải đối diện với cuộc sống, khó khăn, áp lực và cả gánh nặng cha mẹ già nữa. Nên cần phải huấn luyện cho con cái kỹ năng sinh tồn, đối diện, đương đầu để giải quyết áp lực…
p/s: suy ngẫm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *