Đồng hành với các doanh nghiệp tham vọng vừa là hợp tác kinh doanh vừa học hỏi từ các lãnh đạo trẻ những người tươi mới về tư duy mang trách nhiệm thời cuộc và tràn đầy sáng tạo

Đồng hành với các doanh nghiệp tham vọng, vừa là hợp tác kinh doanh, vừa học hỏi từ các lãnh đạo trẻ, những người tươi mới về tư duy, mang trách nhiệm thời cuộc và tràn đầy sáng tạo. Tư duy đổi mới, nhận thức hệ thống, tầm nhìn toàn cầu của các lãnh đạo doanh nghiệp trẻ sẽ nâng tầm Việt Nam bắt kịp thời đại, tiệm cận thế giới. Hãy tin vào giới trẻ, để các nguồn lực, cũng như tiềm năng vốn xã hội không bị lãng phí vì tư duy thủ cựu, khép kín, và lỗi thời.

2 bình luận về “Đồng hành với các doanh nghiệp tham vọng vừa là hợp tác kinh doanh vừa học hỏi từ các lãnh đạo trẻ những người tươi mới về tư duy mang trách nhiệm thời cuộc và tràn đầy sáng tạo”

Trả lời Vũ Duyên Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *