Tài không đợi tuổi Câu này đúng trong mọi lĩnh vực kể cả kinh doanh

Tài không đợi tuổi! Câu này đúng trong mọi lĩnh vực, kể cả kinh doanh. Dẫu rằng thương trường là nơi không dành cho những người quá non nớt nhưng nếu biết cách đào tạo đều có thể khởi đầu từ rất sớm. Chuyện cô bé này rất đáng để các bậc phụ huynh suy ngẫm rồi định hướng cho con mình…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tài không đợi tuổi Câu này đúng trong mọi lĩnh vực kể cả kinh doanh

Tài không đợi tuổi! Câu này đúng trong mọi lĩnh vực, kể cả kinh doanh. Dẫu rằng thương trường là nơi không dành cho những người quá non nớt nhưng nếu biết cách đào tạo đều có thể khởi đầu từ rất sớm. Chuyện cô bé này rất đáng để các bậc phụ huynh suy ngẫm rồi định hướng cho con mình…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tài không đợi tuổi Câu này đúng trong mọi lĩnh vực kể cả kinh doanh

Tài không đợi tuổi! Câu này đúng trong mọi lĩnh vực, kể cả kinh doanh. Dẫu rằng thương trường là nơi không dành cho những người quá non nớt nhưng nếu biết cách đào tạo đều có thể khởi đầu từ rất sớm. Chuyện cô bé này rất đáng để các bậc phụ huynh suy ngẫm rồi định hướng cho con mình…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tài không đợi tuổi Câu này đúng trong mọi lĩnh vực kể cả kinh doanh

Tài không đợi tuổi! Câu này đúng trong mọi lĩnh vực, kể cả kinh doanh. Dẫu rằng thương trường là nơi không dành cho những người quá non nớt nhưng nếu biết cách đào tạo đều có thể khởi đầu từ rất sớm. Chuyện cô bé này rất đáng để các bậc phụ huynh suy ngẫm rồi định hướng cho con mình…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tài không đợi tuổi Câu này đúng trong mọi lĩnh vực kể cả kinh doanh

Tài không đợi tuổi! Câu này đúng trong mọi lĩnh vực, kể cả kinh doanh. Dẫu rằng thương trường là nơi không dành cho những người quá non nớt nhưng nếu biết cách đào tạo đều có thể khởi đầu từ rất sớm. Chuyện cô bé này rất đáng để các bậc phụ huynh suy ngẫm rồi định hướng cho con mình…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *