Hnay em có việc bận nên k post bài và check ib của các tình yêu kĩ đc

Hnay em có việc bận nên k post bài và check ib của các tình yêu kĩ đc. Thật sự xl nhé ạ.
Cho em đc nghỉ 1 hôm do tụt máu rồi. Mai em check ib nhé ạ.
Nhân tiện đây cho em xin thông báo. Ai nợ và hứa ck cho em thì giúp em nhé. Sắp tết rồi mà nhiều ng đòi quá trong khi em còn chưa đc mua quần áo tết đây ạ.
Buồn nhắm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hnay em có việc bận nên k post bài và check ib của các tình yêu kĩ đc

Hnay em có việc bận nên k post bài và check ib của các tình yêu kĩ đc. Thật sự xl nhé ạ.
Cho em đc nghỉ 1 hôm do tụt máu rồi. Mai em check ib nhé ạ.
Nhân tiện đây cho em xin thông báo. Ai nợ và hứa ck cho em thì giúp em nhé. Sắp tết rồi mà nhiều ng đòi quá trong khi em còn chưa đc mua quần áo tết đây ạ.
Buồn nhắm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hnay em có việc bận nên k post bài và check ib của các tình yêu kĩ đc

Hnay em có việc bận nên k post bài và check ib của các tình yêu kĩ đc. Thật sự xl nhé ạ.
Cho em đc nghỉ 1 hôm do tụt máu rồi. Mai em check ib nhé ạ.
Nhân tiện đây cho em xin thông báo. Ai nợ và hứa ck cho em thì giúp em nhé. Sắp tết rồi mà nhiều ng đòi quá trong khi em còn chưa đc mua quần áo tết đây ạ.
Buồn nhắm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hnay em có việc bận nên k post bài và check ib của các tình yêu kĩ đc

Hnay em có việc bận nên k post bài và check ib của các tình yêu kĩ đc. Thật sự xl nhé ạ.
Cho em đc nghỉ 1 hôm do tụt máu rồi. Mai em check ib nhé ạ.
Nhân tiện đây cho em xin thông báo. Ai nợ và hứa ck cho em thì giúp em nhé. Sắp tết rồi mà nhiều ng đòi quá trong khi em còn chưa đc mua quần áo tết đây ạ.
Buồn nhắm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hnay em có việc bận nên k post bài và check ib của các tình yêu kĩ đc

Hnay em có việc bận nên k post bài và check ib của các tình yêu kĩ đc. Thật sự xl nhé ạ.
Cho em đc nghỉ 1 hôm do tụt máu rồi. Mai em check ib nhé ạ.
Nhân tiện đây cho em xin thông báo. Ai nợ và hứa ck cho em thì giúp em nhé. Sắp tết rồi mà nhiều ng đòi quá trong khi em còn chưa đc mua quần áo tết đây ạ.
Buồn nhắm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *