Cứ ngồi đưa hình mập ghép với hình ốm làm động lực giảm cânnn

Cứ ngồi đưa hình mập ghép với hình ốm làm động lực giảm cânnn
Thề chứ mập lúc nào cũng thiệt thòi, mặc bộ đồ cũng xấu gấp mấy lần vs đứa ốm
Hãy sống và làm đẹp, đừng hy sinh vì Ck vì con mà qen đi bản thân.. nhớ đấy các bạn gái.
Đến bản thân mình mà B cũng ko đối sử tốt với nó thì ai ai là ng tốt vs bạn đc chứ?
#mua_giảm_cân_hà_uống_ko_giảm_hà_hoàn_tiền?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cứ ngồi đưa hình mập ghép với hình ốm làm động lực giảm cânnn

Cứ ngồi đưa hình mập ghép với hình ốm làm động lực giảm cânnn
Thề chứ mập lúc nào cũng thiệt thòi, mặc bộ đồ cũng xấu gấp mấy lần vs đứa ốm
Hãy sống và làm đẹp, đừng hy sinh vì Ck vì con mà qen đi bản thân.. nhớ đấy các bạn gái.
Đến bản thân mình mà B cũng ko đối sử tốt với nó thì ai ai là ng tốt vs bạn đc chứ?
#mua_giảm_cân_hà_uống_ko_giảm_hà_hoàn_tiền?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cứ ngồi đưa hình mập ghép với hình ốm làm động lực giảm cânnn

Cứ ngồi đưa hình mập ghép với hình ốm làm động lực giảm cânnn
Thề chứ mập lúc nào cũng thiệt thòi, mặc bộ đồ cũng xấu gấp mấy lần vs đứa ốm
Hãy sống và làm đẹp, đừng hy sinh vì Ck vì con mà qen đi bản thân.. nhớ đấy các bạn gái.
Đến bản thân mình mà B cũng ko đối sử tốt với nó thì ai ai là ng tốt vs bạn đc chứ?
#mua_giảm_cân_hà_uống_ko_giảm_hà_hoàn_tiền?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cứ ngồi đưa hình mập ghép với hình ốm làm động lực giảm cânnn

Cứ ngồi đưa hình mập ghép với hình ốm làm động lực giảm cânnn
Thề chứ mập lúc nào cũng thiệt thòi, mặc bộ đồ cũng xấu gấp mấy lần vs đứa ốm
Hãy sống và làm đẹp, đừng hy sinh vì Ck vì con mà qen đi bản thân.. nhớ đấy các bạn gái.
Đến bản thân mình mà B cũng ko đối sử tốt với nó thì ai ai là ng tốt vs bạn đc chứ?
#mua_giảm_cân_hà_uống_ko_giảm_hà_hoàn_tiền?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *