Xưa kia đến chùa đền thường là người già trẻ vui nhà già vui chùa mà

Xưa kia, đến chùa đền thường là người già, “trẻ vui nhà, già vui chùa” mà. Nhưng giờ, nam thanh nữ tứ, học trò “chíp hôi” cũng nô nức lên chùa cầu xin cho thi đỗ. Giời ạ! Học không lo học, chát với chít, suốt ngày cắm đầu vào tivi, vào trò chơi điện tử, rồi “phây búc”; rồi “bờ lốc” thì Thánh nào, Phật nào “gà bài” cho được? Chả lẽ thần linh hiện xuống làm bài giúp?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xưa kia đến chùa đền thường là người già trẻ vui nhà già vui chùa mà

Xưa kia, đến chùa đền thường là người già, “trẻ vui nhà, già vui chùa” mà. Nhưng giờ, nam thanh nữ tứ, học trò “chíp hôi” cũng nô nức lên chùa cầu xin cho thi đỗ. Giời ạ! Học không lo học, chát với chít, suốt ngày cắm đầu vào tivi, vào trò chơi điện tử, rồi “phây búc”; rồi “bờ lốc” thì Thánh nào, Phật nào “gà bài” cho được? Chả lẽ thần linh hiện xuống làm bài giúp?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xưa kia đến chùa đền thường là người già trẻ vui nhà già vui chùa mà

Xưa kia, đến chùa đền thường là người già, “trẻ vui nhà, già vui chùa” mà. Nhưng giờ, nam thanh nữ tứ, học trò “chíp hôi” cũng nô nức lên chùa cầu xin cho thi đỗ. Giời ạ! Học không lo học, chát với chít, suốt ngày cắm đầu vào tivi, vào trò chơi điện tử, rồi “phây búc”; rồi “bờ lốc” thì Thánh nào, Phật nào “gà bài” cho được? Chả lẽ thần linh hiện xuống làm bài giúp?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xưa kia đến chùa đền thường là người già trẻ vui nhà già vui chùa mà

Xưa kia, đến chùa đền thường là người già, “trẻ vui nhà, già vui chùa” mà. Nhưng giờ, nam thanh nữ tứ, học trò “chíp hôi” cũng nô nức lên chùa cầu xin cho thi đỗ. Giời ạ! Học không lo học, chát với chít, suốt ngày cắm đầu vào tivi, vào trò chơi điện tử, rồi “phây búc”; rồi “bờ lốc” thì Thánh nào, Phật nào “gà bài” cho được? Chả lẽ thần linh hiện xuống làm bài giúp?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xưa kia đến chùa đền thường là người già trẻ vui nhà già vui chùa mà

Xưa kia, đến chùa đền thường là người già, “trẻ vui nhà, già vui chùa” mà. Nhưng giờ, nam thanh nữ tứ, học trò “chíp hôi” cũng nô nức lên chùa cầu xin cho thi đỗ. Giời ạ! Học không lo học, chát với chít, suốt ngày cắm đầu vào tivi, vào trò chơi điện tử, rồi “phây búc”; rồi “bờ lốc” thì Thánh nào, Phật nào “gà bài” cho được? Chả lẽ thần linh hiện xuống làm bài giúp?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *