“Mất mát là một phần của cuộc sống, còn mến thương cuộc sống là đặc quyền của chúng ta

“Mất mát là một phần của cuộc sống, còn mến thương cuộc sống là đặc quyền của chúng ta.”
Cảm ơn những tâm hồn bình dị mà đậm sắc hương.
#saigontrongtoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *